Het onderzoeksprogramma van Wetsus is verdeeld in diverse thema's, die in samen met de participanten zijn vastgesteld. Binnen de thema's zijn specifieke researchonderwerpen gedefinieerd, welke als promotieonderzoeken worden uitgevoerd.

De thema`s zijn:

• Zout in/uit water
Bioconversies bij hoge zoutconcentraties, ontwikkeling selectieve membranen voor scheiding van specifieke componenten, etc.

• Decentrale bereiding van proces- en drinkwater en zuivering van afvalwater
Ontwikkeling efficiënte en goedkope bruikbare en beschikbare technologieën voor hergebruik van licht vervuild huishoudelijk water

• Membraan Bioreactoren
Vermindering energieflux, verhoging flux door voorkomen van vervuiling, nieuwe toepassingen ontwikkelen, etc.

• Biofouling van drink- en proceswater bereidende membranen
Ontwikkelen nieuwe behandeling en designregels om membraanvervuiling tegen te gaan

• Energie uit water
Hergebruik vervuiling uit water in de vorm van energie, directe waterstof of elektriciteitsproductie, etc.

• Sensoring
Remote monitoring, ontwikkeling van waterkwaliteit sensoren: online bacterie detectie, finger-printing, toxiciteit sensoren, etc

• Waterstof
Productie van waterstof uit afvalwater

• Concentraten
Ontwikkeling van technologieën voor behandeling van zeer zoute waterstromen, terugwinning waardevolle componenten, hergebruik van water, etc.