Normaal is de Bernoulliborg op de Zernike Campus het kloppend hart van de Beta Battle finale, nu door de omstandigheden online. Vijf scholen hebben de finaleronde gespeeld. Eindwinnaar is het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum uit Appingedam. Individueel eindigde Iva Beemster op de eerste plek, voor Marta Kavatsyuk beide van het Praedinius Gymnasium. Arvid Groeneveld van de winnende school eindigde op de derde plek. In 2019 was RSG de Borgen uit Leek de eindwinnaar.

Het event wordt georganiseerd door organisaties die lid zijn van het Jongeren en Technologie Netwerk JetNet, een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. “De leerlingen tweede klas HAVO en VWO zijn geselecteerd door vier voorrondes met pittige vragen via internet” aldus digitaal gastheer Theo Jurriens van de Faculteit Science & Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). In deze voorrondes staan onderwerpen gerelateerd aan de deelnemende bedrijven centraal.

Onderdompelen
De finale bestond uit drie opdrachten: wiskundig geheimschrift, een kennis kwis en het mysterie van de steen. In de straat van de finalisten was een steen gevonden en de leerlingen moesten een methode bedenken om het soortelijke gewicht van de steen te bepalen. Iedere finalist gebruikte op zijn eigen wijze de zogenaamde ‘onderdompel’ methode. Welke ze vervolgens creatief op video hebben vastgelegd. ‘Petje af voor de scholieren, ieder heeft ondanks de omstandigheden enthousiast en creatief meegedaan’ aldus Jurriens.

JetNet
In Jet-Net, een initiatief van overheid en een aantal grote ondernemingen, zetten bedrijven samen met HAVO/VWO-scholen uitdagende activiteiten op die aansluiten bij de bètavakken. De activiteiten zijn gericht op het verrijken van de lesstof met concrete praktijkvoorbeelden en op het zichtbaar maken van de toekomstperspectieven in de techniek.

Deelnemende scholen
Vincent van Gogh en Dr. Nassau College Assen, CSG Dingstede Meppel, Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum Appingedam, Carmel College en Esdal College Emmen, CSG Liudger Drachten, Leeuwarder Lyceum Leeuwarden, Praedinius Gymnasium Groningen, Stadslyceum Groningen en RSG de Borgen Leek.

Deelnemende bedrijven
BASF, FrieslandCampina, NAM, Nouryon, Philips, Provincie Drenthe, Rijksuniversiteit Groningen en Wetsus.