Wat kun je met een gas-chromatografische analyse? Of wat bepaalt de samenstelling van het aardgas? Hoe weet je waar een zout- of zandsteenlaag in de diepe ondergrond zit en hoe bereken je de sterkte van een draad. Bovenstaande en andere vragen komen aan de orde tijdens de Noordelijke Jet-Net wetenschapsquiz. Bedrijven in het Noorden tonen hun wetenschap en technologie aan de scholieren van de onderbouw van de Havo en VWO scholen in Groningen, Friesland en Drenthe.

 

In de workshops komen bijvoorbeeld aan bod: de wonderlijke wereld van het zout, kunststof vezels, de seismograaf, het lineair programmeren tot en met de macht van de binaire getallen. Gedurende de middag lanceren de leerlingen eigen gemaakte waterraketten.

In voorjaar 2020 start de voorronde via een kennistoets over de deelnemende bedrijven, ook daar speelt de biologie, scheikunde, natuurkunde en de wiskunde een belangrijke rol.

Houdt deze website in de gaten voor al het nieuws!

In Jet-Net, een initiatief van overheid en een aantal grote ondernemingen, zetten bedrijven samen met HAVO/VWO-scholen uitdagende activiteiten op die aansluiten bij de bètavakken. Zo willen partijen de scholieren interesseren voor bèta en techniek. De activiteiten zijn gericht op het verrijken van de lesstof met concrete praktijkvoorbeelden en op het zichtbaar maken van de toekomstperspectieven. De Jet-Net wetenschapsquiz in het noorden is een gezamenlijk initiatief van de Jet-Net bedrijven en partners in Noord-Nederland.